Samfunnsdelen av kommuneplanen. Ei katastrofe for grendene.

foto