Kommunedirektørens innsparingstiltak er eit skot frå hofta

foto