Kommunedirektørens innsparingstiltak er eit skot frå hofta