Vestlandsbedriftenes misnøye med Regjeringen har én enkel forklaring