Lesarbrev: Det er på tide å fjerne bomstasjonen på Spissøy!