Kvifor har FNs torturkomite, FNs menneskerettighetskomite, Europarådets torturkomite og Sivilombudet kritisert Norge for brot på menneskerettar i norske fengsel?