Meiningsartikkel: Vi kjemper for foreldres frihet til å velge