Regjeringen tar fra de fattige, og gir til seg selv