Også regelverket for krafthandelen må reforhandles