Også regelverket for krafthandelen må reforhandles

foto