Om eigendelen bilistar må betala for å bruke vegen

foto