Adrian og Emilie veit ikkje kor lang tid dei har saman