Kjære Heidi Nimoson, du har ikke forstått det! Ditt innlegg i BN 24.08.2023 trenger korreksjon

foto