Me byggjer det samfunnet me vil ha gjennom kultur

foto