Er det ikkje kommunen sitt ansvar å halde innbyggarane informert om korona-situasjonen?