Regjeringa leverer! Seier vi det - så gjer vi det!