Energikrisen, et resultat av feilslått og naiv energipolitikk

foto