Energikrisen, et resultat av feilslått og naiv energipolitikk