Vedkommande valdebattmøtet i kulturhuset 30. august

foto