Høgre jobbar for eit sterkt kulturliv og ei levande frivilligheit