Desentralisert yrkesskoletilbud kan skape bærekraftige klimajobber