En hest som ikke klarer å transportere nok høy til eget forbruk, bør avlives.