Kraftprofitører, driveren bak storstilt vindkraftutbygging?

foto