Kva er ein ja-kommune, og kvifor bør Bømlo verta ein ja-kommune?

foto