No gjeld det å stå saman, ein for alle, alle for ein

foto