Me har mykje å vere stolte over, til trass for at me klagar

foto