Slutt å raser Jonas, gjør noe for distrikta i staden