Vi må snakke med voldsutsatte om fremtidsrisiko

foto