De som ikke har skoen på, merker lite og spør sjelden!