Klimadebatten, økonomiske konsekvenser og teknologi