Beredskapssenter i Bømlo – tanker etter kommunestyremøtet