Seier ja til å ta mot fleire flyktningar enn tenkt