Ein ambisiøs klimapolitikk må støtte opp under fiskeripolitikken

foto