Takk til korttids - & rehabiliteringsavd. på sjukeheimen på Svortland