Resolusjon frå klubben ved Gilje skule etter årsmøtet i Utdanningsforbundet Bømlo

foto