Eldreombudet avvikles, mens «kjeltringombud» opprettes