Lesarbrev: Skulle eg valt utdanning igjen, hadde eg valt det same