Ny eigar med store hotellambisjonar i Rubbestadneset