Samlar seg like før valet: - val er politikk, vake er kultur