Hvorfor tør ikke norske politikere å innrømme feil?