Tankar rundt beredskapssituasjonen for Bømlo kommune

foto