Hva mente politikerne egentlig med at Bømlo skulle bli en «Ja-kommune»?