Unge må ha lett tilgang til psykisk helsehjelp

foto