Harout og Tamar får sterk støtte for si sak frå Bømlo

foto