Ekstraordinære straumprisar krev kortsiktige tiltak og langsiktig handling