Mykje kraftimport til Noreg – likevel høgare prisar enn nabolanda

foto