Han har en av de kreftformene som svært få overlever