Stor og stilig bygdafest for å feira Rubbestadnes Idrettslag sine 90 år