Lesarbrev: Folk, fisk og fellesskap – en kvotemelding for forutsigbarhet og rettferdig fordeling – men bare i nord?