Fader forlat dei, for dei veit ikkje kva dei gjer (eller har gjort)

foto