Lesarbrev: Ope brev til Bømlo kommune: Korleis blir tilkomsten til legesenteret?