Nei, regjeringspartia og Frp har ikkje berga Stord trafikkstasjon, dei har bare utsett avgjerda til etter valet

foto