Dette betyr Hordfast for framtida til dei åtte kommunane i Sunnhordland